Ter informatie: voor het jaar 2024 zijn geen subsidies meer beschikbaar

Subsidieregeling voor leden van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland.

Ingangsdatum: 1-1-2022

 

Maximale subsidiebedrag: €250,-

 • De subsidie dient vooraf aangevraagd te worden. In de aanvraag dient opgenomen te worden:
 1. Naam van het koor en Lidnummer Bond van Zangkoren in NH.
 2. Het doel van de workshop.
 3. Datum van de workshop.
 4. Naam van de professional die de workshop geeft.

 

 • De workshop dient te worden geleid door een professional welke geen lid is van het aanvragende koor.
 • De dirigent van het koor kan niet dezelfde persoon zijn als diegene die de workshop geeft.
 • Uitbetaling van de subsidie geschied na overhandiging van de(kopie) factuur. (incl. KVKnr) aan het aanvragende koor.
 • De subsidie kan slechts éénmaal in de 2 jaar aan een koor worden toegezegd.
 • De subsidie kan niet worden toegezegd wanneer het jaarbudget daardoor wordt overschreden. Het jaarbudget wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • Indien een aangevraagde subsidie niet kan worden toegekend, om b.v. budgettaire redenen, Wordt deze niet automatisch doorgeschoven naar een volgend jaar. Het koor moet deze subsidie een volgend jaar opnieuw aanvragen.

 

Subsidiebudget vooralnog: €2000,-

 

 

 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl