Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De Bond van Zangkoren in Noord-Holland heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Neem je met ons contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

– om je aan te melden voor lidmaatschap, een festival, een training, of een vergelijkbare kooractiviteit.

– voor ontvangst van de nieuwsbrief en de brief “informatie voor leden”.

– als je een vraag aan ons stelt over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie.

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijderen we deze gegevens uit het (digitale en papieren) administratie. We maken deze persoonsgegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden.

 

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

 

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA geven we uitsluitend het aantal leden van een koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze administratie secretaris@korenbond-nh.nl . Schrijf je je uit voor de  nieuwsbrief en de brief “informatie voor leden”, dan verwijderen we je gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vind je in elke afzonderlijke   nieuwsbrief en de brief “informatie voor leden”.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacybeleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

 

Naam en plaats organisatie: Bond van Zangkoren in Noord-Holland

Datum:19-09-2021

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl