Inschrijvingsformulier workshopmiddag BvZ-NH op 28-10-2023

Let op!

  • 1 (één) persoon per formulier
  • Voeg in uw overschijving uw naam uit het formulier toe, zodat wij uw inschijving aan uw overschrijving kunnen koppelen.
  • Indien u het bedrag (€6,- voor leden en €12,- voor niet-leden) heeft overgemaakt kunt u uw inschrijving als bevestigd beschouwen.
  • Het rekeningnummer van de Bond van Zangkoren in NH is: NL95RABO0329712985

 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl